מנוי קיץ זוגי ברשת הקאנטרי + חודש מתנה והילדים בחינם | שלך - המועדון לרווחת עובדי הרשויות המקומיות
המועדון לרווחת עובדי הרשויות המקומיות