מיטה מרופדת עם מזרן וארגז מצעים דגם גבריאל | שלך - המועדון לרווחת עובדי הרשויות המקומיות
המועדון לרווחת עובדי הרשויות המקומיות